رفتن به محتوای اصلی

درباره ما

آریا صنعت آفاق

شرکت آریا صنعت آفاق با بهره گیری از توانمندیهای متخصصین داخلی و به منظور استفاده از اصل هم افزایی و ارائه خدمات فنی و مهند‌‌سی در سال 1383 تاسیس گردیده است. اهداف عالیه‌ی این شرکت ارائه خدمات بازرسی فنی، مشاوره و آموزش در زمینه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی می باشد.شرکت آریا صنعت آفاق با بهر گیری از توانمندیهای متخصصین داخلی و به منظور استفاده از اصل هم افزایی و ارائه خدمات فنی و مهند‌‌سی در سال 1383 تاسیس گردیده است. اهداف عالیه‌ی این شرکت ارائه خدمات بازرسی فنی، مشاوره و آموزش در زمینه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع سیمانی، صنایع ساختمانی، صنایع خودرویی و دیگر صنایع صنعتی کشور می باشد.

خدمات آموزشی

Educational services

خدمات بازرسی

Inspection services

خدمات اجرایی

 Executive services

خدمات فنی مهندسی و طراحی

Engineering  services

هم اینک شرکت آریا صنعت آفاق با توجه به دانش، مهارت و تجارب خود در زمینه‌ی بازرسی، طراحی، خدمات اجرایی و مشاوره ای جوشکاری به عنوان یک مرجع قابل اعتماد میان شرکت های صنعتی و خدماتی شناخته شود.

برگزاری دوره های بازرسی تخصصی، ارائه‌ی خدمات طراحی و مهندسی در صنایع مختلف اعم از صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهها از زمان تاسیس تاکنون گواه این مطلب است که این مجموعه توانسته است با استفاده از نیروی متخصص خود بعنوان یک مجموعه جوان گام های موثری را در راستای تحقق امر نوآوری و شکوفایی صنایع ایران عزیز بردارد.